Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval 2016
Alfredo Ferreira; Andrea Giachetti; Daniela Giorgi
3DOR 2016: Frontmatter


Giachetti, Andrea; Caputo, Fabio Marco; Carcangiu, Alessandro; Scateni, Riccardo; Spano, Lucio Davide
Shape Retrieval and 3D Gestural Interaction


Frosini, Patrizio
Towards an Observer-oriented Theory of Shape Comparison


Biasotti, Silvia; Falcidieno, Bianca; Giorgi, Daniela; Spagnuolo, Michela
3D Objects Exploration: Guidelines for Future Research


Feng, Cong; Jalba, Andrei C.; Telea, Alexandru C.
A Descriptor for Voxel Shapes Based on the Skeleton Cut Space


Fernandes, Francisco; Ferreira, Alfredo
An Experimental Shape Matching Approach for Protein Docking


Bauer, Ulrich; Fabio, Barbara Di; Landi, Claudia
An Edit Distance for Reeb Graphs


Tasse, Flora Ponjou; Kosinka, Jiri; Dodgson, Neil A.
An Evaluation of Local Feature Encodings for Shape Retrieval


Giachetti, A.; Fornasa, F.; Parezzan, F.; Saletti, A.; Zambaldo, L.; Zanini, L.; Achilles, F.; Ichim, A. E.; Tombari, F.; Navab, N.; Velasco-Forero, S.
Retrieval of Human Subjects from Depth Sensor Data


Li, Bo; Lu, Yijuan; Duan, Fuqing; Dong, Shuilong; Fan, Yachun; Qian, Lu; Laga, Hamid; Li, Haisheng; Li, Yuxiang; Liu, Peng; Ovsjanikov, Maks; Tabia, Hedi; Ye, Yuxiang; Yin, Huanpu; Xue, Ziyu
3D Sketch-Based 3D Shape Retrieval


Lähner, Z.; Rodolà, E.; Bronstein, M. M.; Cremers, D.; Burghard, O.; Cosmo, L.; Dieckmann, A.; Klein, R.; Sahillioglu, Y.
Matching of Deformable Shapes with Topological Noise


Cosmo, L.; Rodolà, E.; Bronstein, M. M.; Torsello, A.; Cremers, D.; Sahillioglu, Y.
Partial Matching of Deformable Shapes


Pascoal, Pedro B.; Proença, Pedro; Gaspar, Filipe; Dias, Miguel Sales; Ferreira, Alfredo; Tatsuma, Atsushi; Aono, Masaki; Logoglu, K. Berker; Kalkan, Sinan; Temizel, Alptekin; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Seib, Viktor; Link, Norman; Paulus, Dietrich
Shape Retrieval of Low-Cost RGB-D Captures


Pratikakis, I.; Savelonas, M.A.; Arnaoutoglou, F.; Ioannakis, G.; Koutsoudis, A.; Theoharis, T.; Tran, M.-T.; Nguyen, V.-T.; Pham, V.-K.; Nguyen, H.-D.; Le, H.-A.; Tran, B.-H.; To, Q.H.; Truong, M.-B.; Phan, T.V.; Nguyen, M.-D.; Than, T.-A.; Mac, K.-N.C.; Do, M.N.; Duong, A-D.; Furuya, T.; Ohbuchi, R.; Aono, M.; Tashiro, S.; Pickup, D.; Sun, X.; Rosin, P.L.; Martin, R.R.
Partial Shape Queries for 3D Object Retrieval


Savva, M.; Yu, F.; Su, Hao; Aono, M.; Chen, B.; Cohen-Or, D.; Deng, W.; Su, Hang; Bai, S.; Bai, X.; Fish, N.; Han, J.; Kalogerakis, E.; Learned-Miller, E. G.; Li, Y.; Liao, M.; Maji, S.; Tatsuma, A.; Wang, Y.; Zhang, N.; Zhou, Z.
Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55


Gao, Yue; Nie, Weizhi; Liu, Anan; Su, Yuting; Dai, Qionghai; An, Le; Chen, Fuhai; Cao, Liujuan; Dong, Shuilong; De, Yu; Gao, Zan; Hao, Jiayun; Ji, Rongrong; Li, Haisheng; Liu, Mingxia; Pan, Lili; Qiu, Yu; Wei, Liwei; Wang, Zhao; Wei, Hongjiang; Zhang, Yuyao; Zhang, Jun; Zhang, Yang; Zheng, Yali
3D Object Retrieval with Multimodal Views