Now showing items 1-3 of 3

  • 3D Object Retrieval with Multimodal Views 

   Gao, Yue; Nie, Weizhi; Liu, Anan; Su, Yuting; Dai, Qionghai; An, Le; Chen, Fuhai; Cao, Liujuan; Dong, Shuilong; De, Yu; Gao, Zan; Hao, Jiayun; Ji, Rongrong; Li, Haisheng; Liu, Mingxia; Pan, Lili; Qiu, Yu; Wei, Liwei; Wang, Zhao; Wei, Hongjiang; Zhang, Yuyao; Zhang, Jun; Zhang, Yang; Zheng, Yali (The Eurographics Association, 2016)
   This paper reports the results of the SHREC'16 track: 3D Object Retrieval with Multimodal Views, whose goal is to evaluate the performance of retrieval algorithms when multimodal views are employed for 3D object representation. ...
  • Retrieval and Classification on Textured 3D Models 

   Biasotti, S.; Cerri, A.; Abdelrahman, M.; Aono, M.; Hamza, A. Ben; El-Melegy, M.; Farag, A.; Garro, V.; Giachetti, A.; Giorgi, D.; Godil, A.; Li, C.; Liu, Y.-J.; Martono, H. Y.; Sanada, C.; Tatsuma, A.; Velasco-Forero, S.; Xu, C.-X. (The Eurographics Association, 2014)
   This paper reports the results of the SHREC'14 track: Retrieval and classification on textured 3D models, whose goal is to evaluate the performance of retrieval algorithms when models vary either by geometric shape or ...
  • SHREC'13 Track: Retrieval on Textured 3D Models 

   Cerri, A.; Biasotti, S.; Abdelrahman, M.; Angulo, J.; Berger, K.; Chevallier, L.; El-Melegy, M.; Farag, A.; Lefebvre, F.; Giachetti, A.; Guermoud, H.; Liu, Y.-J.; Velasco-Forero, S.; Vigouroux, JR.; Xu, C.-X.; Zhang, J.-B. (The Eurographics Association, 2013)
   This contribution reports the results of the SHREC 2013 track: Retrieval on Textured 3D Models, whose goal is to evaluate the performance of retrieval algorithms when models vary either by geometric shape or texture, or ...