Now showing items 1-1 of 1

    • 3D Object Retrieval with Multimodal Views 

      Gao, Yue; Nie, Weizhi; Liu, Anan; Su, Yuting; Dai, Qionghai; An, Le; Chen, Fuhai; Cao, Liujuan; Dong, Shuilong; De, Yu; Gao, Zan; Hao, Jiayun; Ji, Rongrong; Li, Haisheng; Liu, Mingxia; Pan, Lili; Qiu, Yu; Wei, Liwei; Wang, Zhao; Wei, Hongjiang; Zhang, Yuyao; Zhang, Jun; Zhang, Yang; Zheng, Yali (The Eurographics Association, 2016)
      This paper reports the results of the SHREC'16 track: 3D Object Retrieval with Multimodal Views, whose goal is to evaluate the performance of retrieval algorithms when multimodal views are employed for 3D object representation. ...